GỬI THƯ CHO CHÚNG TÔI

THẨM MỸ VIỆN KHÁNH THY

  Địa chỉ cở sở chính: 200 – 202 Tăng Bạt Hổ, TP. Quy Nhơn, Bình Định.

0987 383 889 – 0934 775 877

 Email: cskhkhanhthy@gmail.com